صنعت کار » افزایش انرژی های مصرفی در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در ادامه روند اتصال ساختمان های خود به سیستم تامین انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر، ۱۰ ساختمان دیگر را به این امکانات تجهیز کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات