صنعت کار » افزایش بودجه

در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمد دولت حاصل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که به نظر می رسد با رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده، شاهد وضعیت بهتری در زمینه اسقاط خودروها باشیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات