صنعت کار » افزایش تجارت ایران

رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه هماهنگی اقتصادی تجارت با آفریقا بر لزوم ایجاد اتاق‌های مشترک با کشورهای آفریقایی جهت توسعه تجارت با این کشورها تاکید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات