صنعت کار » افزایش تردد

مقام مسئول مرکز مدیریت راه‌ها با بیان اینکه کل تردد ثبت شده در جاده‌ها در شبانه روز گذشته نسبت به روز قبل 10.5 درصد افزایش دارد، گفت: طبق مصوبه ستاد کرونا مردم تا جایی که امکان دارد از انجام سفر خودداری کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات