صنعت کار » افزایش توان نیروگاه‌ها

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی:
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای پیک سال آینده می‌توانیم ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه را وارد مدار کنیم که شرط لازم انجام این کار تامین بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان است؛ همچنین ۳ هزار میلیارد تومان هم برای تعمیرات نیروگاه‌های موجود نیاز است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات