صنعت کار » افزایش توروم

از سال گذشته و آغاز روند افزایشی قیمت خودرو، کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از دلایل این روند عنوان شده این در حالیست که تفاوت قیمت کارخانه و بازار هم اکنون به اندازه ای افزایش یافته که منطق قیمت گذاری دستوری را زیر سوال برده و اما در عین حال ضرورت ورود نهادهای نظارتی را افزایش داده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات