صنعت کار » افزایش تولید در پتروشیمی

عملیات ساخت، تکمیل و راه‌اندازی 13 طرح جدید متانول در مجموع با 20.5 میلیون تن ظرفیت در دست ساخت بوده که امسال با بهره برداری سه طرح ظرفیت تولید متانول ایران با افزایشی دو برابری از مرز 10 میلیون تن عبور می‌کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات