صنعت کار » افزایش تولید فولاد

آمار تولید فولادی‌ها نشان می‌دهد که در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ تولید انواع اقلام فولادی از شمش گرفته تا انواع مقاطع، محصولات و آهن اسفنجی افزایش دو تا هفت درصدی نسبت به مجموع تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند؛ با توجه به اینکه سال گذشته تولید فولاد کشور روند نزولی داشت، اما میزان تولید در نخستین ماه از سال جاری نشان داد که رونق به صنعت فولاد کشور بازگشته است. ادامه
اقتصاد بدون نفت؛
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت:زنجیره تولید فولاد با توجه به متوازن بودن ظرفیت اسمی ۳۳ میلیون تن دارد که از این میزان در حدود ۲۵ میلیون تن آن محقق شده و طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ باید به ۵۵ میلیون تن در سال برسد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات