صنعت کار » افزایش تولید فولاد

اقتصاد بدون نفت؛
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت:زنجیره تولید فولاد با توجه به متوازن بودن ظرفیت اسمی ۳۳ میلیون تن دارد که از این میزان در حدود ۲۵ میلیون تن آن محقق شده و طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ باید به ۵۵ میلیون تن در سال برسد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات