صنعت کار » افزایش تولید فولاد در ایران

گزارش 2 ماهه نخست 2019 تولید جهانی اعلام شد
میزان تولید فولاد ایران در 2 ماهه نخست سال 2019 میلادی 7.6 درصد افزایش یافت. در این مدت ایران 4.2 میلیون تن فولاد تولید کرد. ادامه
همزمان با رشد ۱۵ درصدی تولید در گروه فولاد مبارکه صورت گرفت؛
ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات