صنعت کار » افزایش تولید نفت خام

ترامپ خطاب به اوپکی ها:
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، سازمان کشورهای صادرکنندگان نفت، اوپک، را متهم کرده که قیمت نفت را در بازارهای جهانی افزایش داده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات