صنعت کار » افزایش تولید نفت در اوپک

بلومبرگ گزارش داد؛
بنا بر گزارش بلومبرگ، دولت ترامپ از عربستان و سایر تولیدکنندگان اوپک درخواست کرده است تولید نفتشان را به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش دهند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات