صنعت کار » افزایش تیراژ تولید

وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با افزایش تیراژ تولید، قرعه کشی برای خرید خودرو را حذف کند. موضوعی که اجرایی شدن آن پیش شرط هایی به همراه دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات