صنعت کار » افزایش تیراژ خودرو

معاون کیفیت ایران خودرو اعلام کرد:
معاون کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که از بهمن سال گذشته دو موضوع افزایش کیفیت و افزایش تیراژ تولید به صورت ویژه در دستور این گروه صنعتی قرار گرفت، گفت: بر این اساس برنامه کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت با هدف عارضه یابی و تحلیل وضعیت موجود در سه محور برنامه تدوین شد چرا که این نتیجه حاصل شده بود که بهبود در وضعیت محصولات جاری رضایت مشتریان را به دنبال ندارد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات