صنعت کار » افزایش ذخیره سازی های آمریکا

وزیر نفت عمان:
پس از این‌که رییس جمهور آمریکا هفته گذشته مجددا اوپک را عامل بالارفتن قیمت‌های نفت خواند، یکی از وزیران نفتی این گروه ، ترامپ را مسئول افزایش قیمت‌ها خواند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات