صنعت کار » افزایش رقابت پذیری

با اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو، قیمت خودروهای دست دوم به شدت کاهش یافته و به نوعی بازار به تعادل می رسد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات