صنعت کار » افزایش سهام تسلا

ثروت ایلان ماسک به بیش از ۱۷۴ میلیارد دلار رسیده است. ادامه
ایلان ماسک با پشت سر گذاشتن جف بزوس به ثروتمندترین فرد دنیا تبدیل شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات