صنعت کار » افزایش صادرات غیر نفتی

نسبت به دولت‌های یازدهم و دوازدهم؛
متوسط ماهانه صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در دولت سیزدهم با توسعه دیپلماسی اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌ها و رفع موانع به ۴.۳۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به دولت قبل ۳۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك