صنعت کار » افزایش ضریب برداشت

باحکم شورای اقتصاد
شورای اقتصاد افزایش تولید نفت از ۲۹ میدان نفتی در حال بهره برداری و نیز نگهداشت، نوسازی و بهسازی تجهیزات در این میدان‌ها را تصویب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات