صنعت کار » افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها به کمیسیون انرژی

نمایندگان مجلس طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردم را به دلیل وجود برخی اشکالات قانونی را به کمیسیون انرژی ارجاع دادند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات