صنعت کار » افزایش عرضه خودرو

افزایش عرضه خودرو به بازار براساس وعده ای که وزیر صمت داده بود طی هفته های آینده اجرایی می شود، اتفاقی که می تواند عطش بازار برای عرضه را از بین برده و شرایط را از حالت رکود خارج کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات