صنعت کار » افزایش عرضه نفت عربستان

نظرسنجی از فعالان بازار نفت نشان داد؛
نظرسنجی از فعالان بازار نفت نشان داد در پی افزایش تولید نفت عربستان، مجموع عرضه نفت اوپک در ماه ژوئن امسال افزایش یافته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات