صنعت کار » افزایش فروش نفت

وزیر پیشنهادی نفت از قول خود به رئیس جمهور برای افزایش فروش نفت خبر داد و گفت: با توجه به فضای سیاسی که پیش بینی می‌کنیم با کشور چین ایجاد شود، اعداد و ارقام بسیار بالاتر از وضعیت کنونی خواهد بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات