صنعت کار » افزایش قیمت بازار

در حالی که قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۲ هزار تومان رسیده، عرضه محدود تخم مرغ وارداتی نتوانسته بر قیمت اثرگذار باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات