صنعت کار » افزایش قیمت بلیت هواپیما

انجمن شرکت های هواپیمایی نرخ جدید پروازهای داخلی را اعلام کرد که بر این اساس، سقف قیمت بلیت تهران-مشهد یک میلیون و ۳۵۴ هزار و کف آن ۶۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. ادامه
"صنعت کار" بررسی می کند؛
افزایش بی حساب و کتاب نرخ ارز در ماه های اخیر تاثیر منفی خود را بر روی کالاها و خدمات باقی گذاشت تا آنجا که رد این تاثیر در هیچ بخشی نامحسوس نبود و در این میان افزایش بی سابقه قیمت بلیت هواپیما نیز به تبع این نوسانات ،مردم معمولی را هم که گهگاهی اگر شرایط اقتصادیشان اجازه می داد تا با هواپیما به جایی سفر کنند،در منگنه قرار داد تا عطای سفر هوایی را به لقایش ببخشند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات