صنعت کار » افزایش قیمت تایر

افزایش قیمت تایر در چند ماه گذشته موضوعی است که بارها از سوی انجمن صنعت تایر ایران مطرح شده است اما همچنان فعالان این صنعت در انتظار تایید مستندات و ارقام پیشنهادی توسط سازمان حمایت هستند، اما در صورت تایید این افزایش قیمت بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل در تولید همراه خواهند شد. ادامه
افزایش تعرفه واردات در بخش تایر های سواری و لاستیک های اتوبوسی و کامیون سبب نگرانی برخی از تجار و واردکنندگان این حوزه شده است، اما تولید کنندگان داخلی نیز معتقدند این افزایش تعرفه کاملا صحیح است و برای حمایت از کالای ایرانی این اتفاق خوبی است اما به راستی حق با کدامیک است واردکنندگان یا تولید کننده های داخلی؟ ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات