صنعت کار » افزایش قیمت حامل های انرژی

پرونده ای که همچنان روی میز دولت باز است؛
پرونده بنزین همواره روی میز دولت باز است و تقریبا هر ماه یک‌بار گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد تصمیمی که دولت می‌خواهد درباره آینده سوخت در کشور اتخاذ کند، مطرح می‌شود. گزینه‌های احتمالی بین دونرخی کردن، سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت سوخت می‌چرخد و فعلا با الزام استفاده از کارت سوخت، احتمال سهمیه‌بندی از همه قوی‌تر است. ادامه
سندیکای شرکت های تولید کننده برق؛
عالان بخش خصوصی برق طی متنی به قلم سندیکای شرکت هایتولید کننده برق دلایل برشمرده از سوی نهادهای متولی برق در خصوص خاموشی های اخیر را دادن آدرس غلط به مردم تعبیر کرد.در بخشی از این متن آمده است که "اگر واقع بین باشیم و بخواهیم خارج از فضاسازی و جهت دهی خاص به افکار عمومی، دلایل ایجاد چالش کمبود ظرفیت های تولید انرژی برق را موشکافی کنیم، باید به گذشته برگردیم و تصمیمات و سیاست گذاری های مربوط به انرژی برق را بازخوانی کنیم تا بهتر به علل پدید آمدن شرایط موجود در صنعت برق پی ببریم." ادامه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: امکان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قانون برنامه ششم وجود دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات