صنعت کار » افزایش قیمت خودروهای جدید

تحقیقات جدید آی اچ اس مارکت نشان می‌دهدکمبود ریز تراشه باعث شده ۷۰۰ هزار خودروی کمتری در فصل تابستان در سراسر جهان تولید شده باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات