صنعت کار » افزایش قیمت خودرو داخلی

بازار زیر ذره بین "صنعت کار"؛
برای خرید خودروی ۲۰۶ در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید میانگین 20 تا 55 میلیون تومان هزینه کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات