صنعت کار » افزایش قیمت خودرو وارداتی

در حالی به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم و قیمت خودروهای وارداتی هم متوسط ۹۰ میلیون تومان گران شده که خبری از نظارت جدی بر قیمتها نیست و سازمان حمایت هم مدام از آنالیز قیمت صحبت می کند اما هنوز برخوردی نشده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات