صنعت کار » افزایش قیمت روغن موتور

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید انحصار تولید روغن موتور و رقابت محدود بین چند تولیدکننده، این ذهنیت را ایجاد کرده که روند گرانی و تحمیل قیمت‌های جدید به مردم، به گونه‌ای مدیریت شده است. ادامه
طبق گفته تولیدکنندگان روغن موتور، نوسانات نرخ ارز از عوامل اصلی گرانی این محصول است که در کنار آن دلالان هم از این شرایط سوء استفاده کرده اند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات