صنعت کار » افزایش قیمت روغن موتور بنزینی

در حالی که سازمان حمایت با افزایش قیمت روغن موتور بنزینی و دیزلی از سوی ۴ شرکت تولیدکننده داخلی موافقت کرده، یکی از این شرکت ها از افزایش ۴۱ درصدی روغن موتور خبر داده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات