صنعت کار » افزایش قیمت ساختمان کلنگی

مرکز آمار؛
مرکز آمار اعلام کرد: میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی در کشور در زمستان پارسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ حدود ۱۲۱.۹ درصد رشد داشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات