صنعت کار » افزایش قیمت سبوس

رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون با اشاره به تبعاتي كه افزايش قيمت سبوس براي بخش كشاورزي دارد، تغيير قيمت اين نهاده را راهي براي جبران خسارات كارخانجات آرد به دليل ناخالصي‌هاي گندم اعلام كرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات