صنعت کار » افزایش قیمت سهام خودروسازان

در حالی بر خصوصی سازی صنعت خودرو در سال 99 از سوی وزیر صمت تاکید شده که از هم اکنون تلاش ها با هدف افزایش قیمت سهام خودروسازان آغاز شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات