صنعت کار » افزایش قیمت سهام خودروسازان

در حالی بر خصوصی سازی صنعت خودرو در سال 99 از سوی وزیر صمت تاکید شده که از هم اکنون تلاش ها با هدف افزایش قیمت سهام خودروسازان آغاز شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات