صنعت کار » افزایش قیمت غیر قانونی کالا

رئیس سازمان صمت استان سمنان خبر داد :
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت در حوزه کالا و خدمات ممنوع و غیر قانونی می باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات