صنعت کار » افزایش قیمت لاستیک

افزایش تعرفه واردات در بخش تایر های سواری و لاستیک های اتوبوسی و کامیون سبب نگرانی برخی از تجار و واردکنندگان این حوزه شده است، اما تولید کنندگان داخلی نیز معتقدند این افزایش تعرفه کاملا صحیح است و برای حمایت از کالای ایرانی این اتفاق خوبی است اما به راستی حق با کدامیک است واردکنندگان یا تولید کننده های داخلی؟ ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك