صنعت کار » افزایش قیمت لاستیک

افزایش تعرفه واردات در بخش تایر های سواری و لاستیک های اتوبوسی و کامیون سبب نگرانی برخی از تجار و واردکنندگان این حوزه شده است، اما تولید کنندگان داخلی نیز معتقدند این افزایش تعرفه کاملا صحیح است و برای حمایت از کالای ایرانی این اتفاق خوبی است اما به راستی حق با کدامیک است واردکنندگان یا تولید کننده های داخلی؟ ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات