صنعت کار » افزایش قیمت مس

«صنعت کار» گزارش می دهد:
قیمت مس در روز دوشنبه جهش کرد زیرا سیل در چین امید تقاضا را در زمانی که موجودی کالا کاهش می یابد ، برانگیخت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات