صنعت کار » افزایش قیمت مواد اولیه

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مطرح کرد:
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: اجحاف در حق تولیدکنندگان و عدم اجازه به آن‌ها برای افزایش قیمت دلیل اصلی کاهش تولید لوازم خانگی است. ادامه
این روزها بیشتر خریداران در بازارهای مختلف از گرانی و بی‌ثباتی بهای اجناس گله دارند و التهاب و نوسانات بهای دلار، از قدرت خرید بخش‌های بزرگی از جامعه کاسته است. اما تا کنون رسانه‌ها بیشتر به روایت طرف تقاضا (خریداران) پرداخته‌اند، حال آن التهابات دلاری و بی ثباتی قیمت ، سمت عرضه (تولیدکنندگان) را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات