صنعت کار » افزایش قیمت مواد خام

چین که بزرگترین مصرف کننده کالاها در جهان است، پس از تکمیل فروش نخستین عرضه فلزات، با هدف کنترل افزایش قیمت مواد خام، متعهد شد فلزات پایه بیشتری را از ذخایر خود عرضه کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات