صنعت کار » افزایش قیمت موتورسیکلت

با افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه و همچنین مشکل ترخیص قطعات از گمرک؛
تنش های ارزی گریبان بسیاری از تولیدکنندگان صنایع مختلف را گرفته و صنعت موتورسیکلت سازی ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. پس از چالش رسیدن به استاندارد یورو 4 و از سر گیری تولید و شماره گذاری مجدد پس از یک وقفه چندماهه، این بار تولیدکنندگان با افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه و همچنین مشکل ترخیص قطعات از گمرک مواجه شده اند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات