صنعت کار » افزایش قیمت میلگرد

نایب رییس اتحادیه آهن فروشان اهواز گفت: افزایش قیمت میلگرد در حالی است که تقاضای چندانی در بازار آهن وجود ندارد و خرید و فروش آهن در رکود قرار دارد. این افزایش قیمت ناشی از صادرات و محدودیت‌های کارخانه‌ها در مصرف انرژی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات