صنعت کار » افزایش قیمت نفت در بازار

کارشناسان پیش بینی می کنند
یک کارشناس انرژی اعلام کرد که با نزدیک شدن به فصل تابستان، ممکن است قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار برای هر بشکه بگذرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات