صنعت کار » افزایش قیمت نفقت

به تاثیر انتظار برای کاهش ذخایر نفت آمریکا صورت گرفت؛
قیمت نفت پس از کاهش در معاملات روز گذشته، تحت تاثیر انتظارات برای کاهش ذخایر نفت آمریکا، امروز سه‌شنبه افزایش پیدا کرد اما روند رشد بی‌وقفه تولید این کشور، افزایش قیمت‌ها را محدود نگه داشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات