صنعت کار » افزایش قیمت پراید

شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و ...؛ کدام یک مسوول نظارت بر بازار خودرو هستند و کدام یک در کنترل بازار خودرو و افزایش نجومی خودروها کوتاهی کرده اند که طی چند ماه بازار از ثبات قیمتی خارج وسوار بر موج نوسانات قیمتی شده است؟ ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات