صنعت کار » افزایش قیمت کالا

رئیس سازمان صمت استان اصفهان :
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با تاکید براینکه هیچ افزایش قیمتی در بازار نداریم، گفت: افزایش بی‌رویه خرید از سوی مردم موجب افزایش تقاضا و نابسامانی در بازار خواهد شد. ادامه
رئیس سازمان صمت استان سمنان خبر داد :
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت در حوزه کالا و خدمات ممنوع و غیر قانونی می باشد. ادامه
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان خبر داد:
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: هرگونه افزایش غیر منطقی قیمت در حوزه کالا و خدمات ممنوع و غیر قانونی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات