صنعت کار » افزایش قیمت گوشت

طبق اعلام مرکز آمار، گوشت قرمز تا بیش از ۴۱ درصد نسبت به پارسال افزایش قیمت را تجربه کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات