صنعت کار » افزایش میزان صادرات گاز

معاون وزیر نفت مطرح کرد؛
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ضمن تشریح آخرین وضعیت صادرات گاز از امکان فروش گاز از طریق CNG و مینی LNG خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات