صنعت کار » افزایش نرخ بلیت پروازهای خارجی

همزمان با اجرای بسته جدید ارزی؛
«ایرلاین‌های خارجی همزمان با اجرای بسته جدید ارزی و خروج شرکت‌های هواپیمایی از شمول دریافت ارز دولتی در ایران، سیستم‌های فروش خود را بسته‌اند و امکان خرید کامل بلیت وجود ندارد؛ مگر آن‌که مستقیم به دفتر آن ایرلاین مراجعه و هزینه با کردیت کارت و ارزی پرداخت شود.» ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات