صنعت کار » افزایش نرخ دلار

کریستن شررخبر داد:
مدیرعامل ای‌تی آر از مذاکره این شرکت با آمریکا برای تحویل ۴ فروند هواپیمای ای تی آر تکمیل شده در خط مونتاژ به هواپیمایی جمهوری اسلامی خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات