صنعت کار » افزایش نرخ سوخت

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که برای احیای دوباره کارت های سوخت هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است گفت: احیای دوباره کارت سوخت می تواند در جلوگیری از قاچاق و مصرف بی رویه سوخت موثر باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات